Veckobrev klass 3A V.2

Veckobrev V2

Hej!

Så har ett nytt år och en ny termin startat.

Jag heter Roland Östermark och är era barns nya klasslärare.  Jag kommer att arbeta tillsammans med Sara som tillträder den 1 feb. som assistent i klassen. Rubab kommer att vara assisten i klassen fram till Sara tillträder, dock ej på heltid då hon också kommer att vara med i klass 1.

Jag är utbildad lärare och inne på mitt nittonde år som klasslärare. Har huvudsakligen arbetat på en friskola i Rimbo med en 1-3 klass, sam även som bildlärare i klass 4-6.

Mitt fokus kommer den här terminen huvudsakligen att vara inriktat på de nationella proven matematik och svenska. Proven startar den 12/3 och pågår till den 18/5 eleverna kommer i snitt att ha 2 prov i veckan ett matematik- och ett svenskaprov. Under den perioden beviljar jag ingen ledighet utan i så fall får man kontakta vår rektor Erika Björklund.

Självklart kommer vi även att arbeta med alla andra ämnen som vanligt i skolan.

Jag kommer att ha ett föräldramöte i mitten av februari, återkommer med tid och dag längre fram.

Den närmaste tiden är fokus på att skapa lugn och arbetsro i klassen, vilket redan till stora delar har infunnit sig.

 

Med vänlig hälsning. Roland Östermark