Fritids

Hej alla!

Det finns tre avdelningar med fritids för 2:or och förskoleklasser på S:ta Gertrud.

Svalan 2A Här arbetar Medhi och Rubab

Viggen 2B Här arbetar Fabian, Anne och Jossan

Duvan 2C Här arbetar Johnny, Malin och Joakim

20160401_134717

En gemensam lek på gården, Hajen kommer!

Vänliga hälsningar /  Fritidspersonalen