Information från rektor!

Till alla vårdnadshavare med barn på Örnens fritids!
Som ni kanske redan vet, deltar alla fritidsbarn i år 3 i en särskild satsning tillsammans med Sigtuna kommuns Naturskola, som kallas för Naturfritids, se bifogad info.
På S:ta Gertrud valde vi att eleverna i år 3 skulle få ta del av denna kvalitetshöjning eftersom de mest skulle gagnas av nya utmaningar och upptäckter.
Naturfritids innebär att barnen är indelade i två grupper som turas om att delta varannan onsdag. Barnen går från skolan tillsammans med en av våra pedagoger kl.14.30 och tar med sig mellanmålet ut i naturen. De är tillbaka på Örnen kl.16.
Nu på onsdag 14/3 är det grupp 2 som deltar. Se bifogad elevlista.
 
Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.
 
 
Med vänlig hälsning Erika
 
Erika Björklund
Rektor
S:ta Gertruds skola, Barn och ungdomsförvaltningen
Tel.08-591 260 19073-6613794
 
 

Prenumerera på nya blogginlägg