3C veckobrev v.5

Hej!

Vi har under veckan fortsatt med demokrati och repeterat begrepp som har med ämnet att göra. Eleverna har fått redovisa muntligt i helklass och ett begrepp var. Det gick bra! Vi har också övat på första delen i Gamla nationella prov i  matematik och fortsätter att arbeta med division och multiplikation.

Svenskan är både fortsatt arbete i skrivarverkstan, språkskrinet och begreppsuppfattning i alla ämnen. Att bygga upp ordförrådet med flera nya begrepp i varje ämne med mål att använda begreppen har varit i fokus.

NO fortsätter med Energi och dess olika former. På idrotten har det som vanligt varit full fart och eleverna har omvandlat potentialenergi till rörelseenergi och värme 🙂

SO fortsätter med fördjupning i Sveriges geografi  ur olika aspekt. Vi har t.ex. arbetat med Sveriges klimat och bekantat oss med begrepp som naturtillgång, råvaror och industri.

Lite fysik och lite arbete med film manus.

På våra tvärgrupp dagar har vi med alla 3:or ha vi denna vecka fått hjälp av experten Stefan, som är lärarassistent i 3B, om hur man gör en bildmanus. Det är mycket spännande att kunna nyttja varandras kompetens och ge elever olika resurser i sitt arbete. Alla grupper kommer, efter att deras filmmanus godkänns av lärare, att fortsätta med att göra filmer som kommer att visas på en filmfestival i slutet av terminen då vi ska också ha en avslutningsfest tillsammans. 

Kom ihåg: boka IUP-samtal v. 7-8 på bokautvecklingssamtal.se

önskar er en trevlig helg!

Soheyla och Jocke