3A veckobrev v4

3A Veckobrev V4 

 

Hej! 

Här kommer ett nytt veckobrev. 

Den här veckan har vi fortsatt arbeta med vikingatiden i So, vi har lärt oss om vikingarnas skriftspråk futhark. Ordet futhark kommer från det sex första runorna i runskriftalfabetet. 

I No har vi lärt oss om en hönas livscykel och om en fjärils livscykel. Samt även om växters livscykel. 

I matematik har vi fortsatt arbetat i matematikboken med de fyra räknesätten. 

I svenska har vi lässtund och skrivstund första lektionen varje dag förutom torsdagar. Lässtunden innebär att eleverna läser en bok tyst i 20 minuter och sedan skriver eleverna i 20 minuter. Skrivstunden är olika styrda uppgifter. Kan vara faktatext, berättelse osv. 

I svenska arbetar eleverna även med att göra egna böcker och sina svenskahäften. 

Eleverna har även haft idrott, slöjd, engelska, dans och bild.  

Jag kommer att ha utvecklingssamtal vecka 7 och 8, ni kan boka tid på länken som följer. 

http://bokautvecklingssamtal.se/index.php/boka/d/kymAv7iFZWDrFiNpJJdE 

 

Trevlighelg: Roland Östermark