Jobbarklubb!

Hej alla föräldrar i 2:an!

Nu har jobbarklubben startat för åk 2. Denna äger rum i klass 2C:s klassrum på måndagar mellan kl 14.30 – 15.00. Vi provar några veckor i 30 min och följer sedan upp för att se hur det går. Hit kan man komma för att arbeta med ett ämne man känner att man behöver lite extra hjälp med, göra läxan eller om man bara vill arbeta lite extra i lugn och ro helt enkelt.

 

Välkomna!


Prenumerera på nya blogginlägg

Information från rektor

Säkerhetsinformation:

På förekommen anledning vill vi informera om att en okänd person erbjudit ett barn skjuts i går torsdag, då barnet stått och väntat på parkeringen utanför skolan. Händelsen är polisanmäld.

Jag vill därför passa på att förtydliga rutinen när det gäller hämtning av barn på fritids; den som ska hämta barnet kommer in på fritids och tar kontakt med personalen. Vem/vilka  som får  hämta barnet är uppgjort i förväg med personalen. Personalen har i förväg fått information om vilka barn som får gå hem själva och vilken tid de ska gå.

Eftersom det finns ett Pokéstop på andra sidan infarten till skolan har vi upplevt en försämring av trafiksäkerheten. Barnen blir avsläppta utanför skolans område och korsar vägen springande, utan att använda övergångsstället.  Pokemonjakt och trafikerade vägar kan bli en mycket farlig kombination.

Det är viktigt att den som kör bil iakttar stor försiktighet runt skolan. När du kört in på parkeringen via Tilsvägen som måste du fortsätta runt skolhuset och köra ut på Märstavägen.

När barnen kommer in på skolans område- ska ev. mobiler läggas undan. Vi har mobilförbud på skolans område. De kan endast användas under lektionstid och då med lärarens tillåtelse.

Med vänlig hälsning Erika


Prenumerera på nya blogginlägg