Öppet hus nationella prov

Hej!
Måndagen den 4/6-2018 kommer vi, i årskurs 3, hålla ”öppet hus” mellan 14-15:30 för er som är intresserad av att ta del av nationella proven. Ni är  välkomna att titta på proven tillsammans med era barn i klassrummet. Vi vill påminna att det förbjudet att fotografera eller notera på grund av sekretess. Har ni några frågor så finns vi i klassrummet.
Det vore önskvärt att skriva till klassläraren om ni kommer.

Med vänlig hälsning

Roland, Soheyla och Ulrika


Prenumerera på nya blogginlägg

veckobrev v. 13

Nu känns det härligt att få påsklov när solen skiner!

Vi har haft en helt vanlig vecka och jobbat på med problemlösning och subtraktion med tiotalsövergång. Vi har skrivit sagor och ritat till. På idrotten har de spelat badminton, fotboll och topsboll.

Nästa vecka är det påsklov och vecka 15 är en vanlig arbetsvecka.

Vi kommer att vara ute lite mer nu för att leta vårtecken så det är bra om barnen har kläder efter väder.
Vi påminner om att de som inte har fritids ska gå hem direkt efter skolan och inte vara kvar här.

Glad Påsk!


Prenumerera på nya blogginlägg

Information från rektor!

Till alla vårdnadshavare med barn på Örnens fritids!
Som ni kanske redan vet, deltar alla fritidsbarn i år 3 i en särskild satsning tillsammans med Sigtuna kommuns Naturskola, som kallas för Naturfritids, se bifogad info.
På S:ta Gertrud valde vi att eleverna i år 3 skulle få ta del av denna kvalitetshöjning eftersom de mest skulle gagnas av nya utmaningar och upptäckter.
Naturfritids innebär att barnen är indelade i två grupper som turas om att delta varannan onsdag. Barnen går från skolan tillsammans med en av våra pedagoger kl.14.30 och tar med sig mellanmålet ut i naturen. De är tillbaka på Örnen kl.16.
Nu på onsdag 14/3 är det grupp 2 som deltar. Se bifogad elevlista.
 
Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.
 
 
Med vänlig hälsning Erika
 
Erika Björklund
Rektor
S:ta Gertruds skola, Barn och ungdomsförvaltningen
Tel.08-591 260 19073-6613794
 
 

Prenumerera på nya blogginlägg